Kazimierz Lewański - Kancelaria Audytorska

Witam na stronie internetowej Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2335 oraz wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

O firmie

O firmie

Jestem czynnym biegłym rewidentem wpisanym do rejestru biegłych rewidentów od 2000 roku. Posiadam wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w audytorskich firmach sieciowych oraz podczas prowadzonej działalności gospodarczej.


więcej
Oferta

Oferta

Oferujemy usługi audytorskie w zakresie czynności rewizji finansowej, a także inne czynności, które mogą być, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przedmiotem działalności firmy audytorskiej.


więcej
Kontakt

Kontakt

Zapraszam do kontaktu ze mną. Przedstawię naszą ofertę, doradzę, pomogę wybrać najlepsze rozwiązanie dla Państwa potrzeb.

więcej