Kazimierz Lewański - Kancelaria Audytorska

KILKA SŁÓW O MNIE

Jestem czynnym biegłym rewidentem wpisanym do rejestru biegłych rewidentów od 2000 roku. W tym samym roku założyłem firmę audytorską, którą prowadzę do dziś. Posiadam wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w audytorskich firmach sieciowych oraz podczas prowadzonej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, w wielu obszarach audytu: