Kazimierz Lewański - Kancelaria Audytorska

CO OFERUJEMY?

Oferujemy usługi audytorskie w zakresie czynności rewizji finansowej:

a także inne czynności, które mogą być, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przedmiotem działalności firmy audytorskiej, a mianowicie: